Hem/
Ordlista/
Blancolån

Detta är ett blancolån och så funkar det

Vad är ett blancolån? 

Blancolån, ofta benämnda som privatlån  eller  lån utan säkerhet, är en typ av kredit som inte kräver någon form av fysisk säkerhet eller borgen. Detta innebär att låntagaren inte behöver sätta upp egendom, som ett hus eller en bil, som garanti för lånet. Blancolån är baserade på låntagarens kreditvärdighet, vilket innebär att långivaren bedömer låntagarens förmåga att återbetala lånet baserat på deras kreditupplysning och finansiella situation.

Så funkar ett Blancolån:

 • Kreditbedömning: Långivaren granskar låntagarens kreditvärdighet, inkomst och finansiella stabilitet och du bär hela ansvaret för återbetalningen av ditt lån.Detta innebär också att om du inte följer din betalplan kan dina skulder gå vidare till inkasso och kronofogden.
 • Ränta: Räntorna kan variera kraftigt baserat på låntagarens kreditvärdighet och andra faktorer.
 • Återbetalningsvillkor: Blancolån har ofta fasta återbetalningsvillkor, med en bestämd månadskostnad över en överenskommen låneperiod.
 • Flexibilitet: Pengarna kan användas för en mängd olika ändamål, från konsolidering av skulder till finansiering av större inköp.

Risker och Överväganden:

 • Blancolån är beroende av låntagarens kreditvärdighet, vilket kan begränsa tillgängligheten för personer med lägre kreditbetyg och om du som låntagare har låg eller ingen inkomst.
 • Generellt sätt så kan räntorna vara högre  jämfört med säkrade lån, på grund av avsaknaden av fysisk säkerhet.

Vad är ett Pantbankslån?

Lån med säkerhet genom Pantbanker

Pantbankslån är en typ av lån där låntagaren använder en fysisk tillgång som säkerhet för lånet. Denna tillgång kan vara allt från smycken och klockor till konstverk och elektronik. Pantbankslån är en gammal form av kreditgivning och erbjuder en unik finansiell lösning där låntagarens kreditvärdighet inte är en avgörande faktor.

Funktioner av Pantbankslån:

 • Säkerhet: Lånet är säkrat mot ett föremål av värde som låntagaren äger.
 • Ekonomi: En pantbank har inga inkomstkrav och gör heller ingen kreditupplysning via exempelvis UC.
 • Värderingsprocess: Föremålet värderas av pantbanken för att bestämma lånebeloppet.
 • Återbetalningsvillkor: Pantbankslån har ofta kortare löptider och låntagaren kan återfå sin vara genom att återbetala lånet inklusive ränta.
 • Snabb Finansiering: Eftersom lånet är säkrat, kan pantbanker ofta erbjuda pengar snabbt, ibland inom samma dag.

Risker och Överväganden:

 • Om lånet inte återbetalas, har pantbanken rätt att sälja föremålet för att återfå lånebeloppet. Du kan aldrig bli personligt återbetalningsskyldig för ett lån du har fått av en pantbank.
 • Lånebeloppet är oftast 80%  av föremålets fulla marknadsvärde.

Blancolån - en jämförelse

Återbetalningstid och Flexibilitet:

 • Blancolån erbjuder ofta längre återbetalningstider, de sträcker sig oftast över flera år.
 • Pantbankslån har kortare löptider, vilket kan vara en fördel för de som söker temporär finansiell hjälp.

Krav och Tillgänglighet:

 • Blancolån kräver god kreditvärdighet, vilket kan utesluta vissa låntagare.
 • Pantbankslån är mer tillgängliga eftersom de inte kräver kreditkontroller.

Risken för Låntagaren:

 • Med blancolån riskerar låntagaren sin kreditvärdighet vid missade betalningar.
 • I pantbankslån är risken begränsad till förlusten av den pantsatta tillgången.

Fördelar och Nackdelar:

 • Blancolån erbjuder större flexibilitet i hur pengarna kan användas och tenderar att erbjuda större lånebelopp.
 • Pantbankslån är ett snabbt sätt att få kontanter med minimal byråkrati, idealiskt för kortvariga ekonomiska behov.

Valet mellan ett blancolån och ett pantbankslån beror på din specifika situation,  finansiella behov, och  förmåga att uppfylla lånevillkoren.

När är Blancolån ett Bättre Val?

 • Större Flexibilitet för Användning: Om du behöver ett lån för olika syften som kräver större lånebelopp så som renovering och samling av lån kan privatlån vara ett bra alternativ.
 • Ingen Säkerhet att Erbjuda: För dem som inte har värdefulla tillgångar att använda som säkerhet, är blancolån ett tillgängligt alternativ.
 • Långsiktig Finansieringsplan: Om du föredrar eller behöver en längre återbetalningstid för att hantera din ekonomi bättre, kan blancolån med sina längre löptider vara mer lämpliga.

Blancolån ställer högre krav på en högre stabil inkomst och god kreditvärdighet.

När är Pantbankslån ett Bättre Val?

Fördelarna med Lån mot Säkerhet

Pantbankslån är ett optimalt val i följande scenarier:

 • Omedelbart behov av pengar: För dem som behöver snabb tillgång till pengar, erbjuder pantbankslån en snabb lösning eftersom lånet kan säkras och utbetalas inom samma dag.
 • Låg eller Ingen Kreditvärdighet: Pantbankslån är idealiska för personer som har låg kreditvärdighet eller ingen kredithistorik, eftersom lånet är baserat på värdet av säkerheten, inte låntagarens kreditvärdighet.
 • Kortsiktiga Finansiella Lösningar: Om du behöver en tillfällig finansiell lösning och kan återbetala lånet inom en kort tidsram, är pantbankslån ett praktiskt alternativ.
 • Undvika Skuldsättning: Eftersom pantbankslån är säkrade med fysiska tillgångar, finns det ingen risk att ackumulera ytterligare skulder, vilket är en viktig övervägande för många.
 • Ingen kreditupplysning: Hos en pantbank så tas inga kreditupplysningar via uc, vilket är bra för din kreditvärdighet.

Pantbankslån erbjuder en unik finansiell lösning för dem som behöver omedelbar likviditet utan de komplicerade kraven och långa väntetiderna som ofta förekommer med traditionella lån.

Att förstå skillnaderna mellan blancolån och pantbankslån är avgörande för att göra informerade finansiella beslut. Medan blancolån erbjuder flexibilitet och är lämpliga för de med god kreditvärdighet och ett behov av större lånebelopp, erbjuder pantbankslån snabb och tillgänglig finansiering, speciellt för de med lägre kreditvärdighet eller behov av kortsiktig lån. Genom att överväga dina individuella omständigheter och finansiella behov, kan du välja det lån som bäst passar din situation och hjälper dig att uppnå dina ekonomiska mål.

Vill du ha hjälp att diskutera vilket alternativ som passar bäst för dig? Skriv till oss i chatten! 

Lånekalkylator

Räkna ut hur mycket du kan låna baserat på värdet på dina föremål.

Föremåls värde

600

kr

Ungefärligt lånebelopp

600

kr

Fortsätt till ansökan
Thanks for the numbers, they could be going to your emails. But they're going to mine... Thanks ;D
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Har du fler frågor eller funderingar? 

Chatta med oss: