Personuppgiftspolicy

Läs mer om hur vi på Pantlån.se hanterar dina personuppgifter.

v.1.0
Mars 3, 2023

1.Varifrån samlar vi in personuppgifter?

a) Från dig själv

Vi samlar in personuppgifter om dig när du registrerar dig som användare, använder våra tjänster eller kontaktar oss.

b) Från samarbetspartners

När du använder våra tjänster kan vi behöva dela personuppgifter med bolag som vi samarbetar med.

c) Från externa källor

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter samlar vi in information om personer som förekommer på sanktionslistor eller är politiskt exponerade personer. Detta görs för att genomföra sanktionskontroller och uppnå kundkännedom enligt lagar och förordningar.

2.Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

a) Identifiering och registrering

Vi inhämtar ditt personnummer, namn och folkbokföringsadress för att kunna identifiera och registrera dig. Det är nödvändigt för att kunna registrera dig som medlem och uppfylla vårt avtal med dig.

b) Hantera förfrågningar

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig om oss och våra produkter och tjänster, samt för att hantera ärenden i kundservice.

c) Erbjuda och kommunicera

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda och kommunicera med dig om personliga och relevanta tjänster från oss eller samarbetspartners.

d) Säkerhet

Vi behandlar dina uppgifter av säkerhetsskäl, t.ex. för att förebygga, undersöka och rapportera bedrägerier, samt skydda dina och våra tillgångar.

e) Kundanalyser, utveckling och statistik

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundanalyser, utveckla tjänster, ta fram statistik och utvärdera vår verksamhet.

f) Rättsliga anspråk

Vi behandlar dina uppgifter för att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk, t.ex. för att hantera klagomål och reklamationer, rättsprocesser eller för att säkerställa att våra tjänster inte används i strid med gällande villkor.

g) Uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att erhålla kundkännedom, kontrollera din identitet, genomföra kontroller mot sanktionslistor och dokumentera avtal och kommunikation med dig.

3. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

a) Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT-leverantörer, betaltjänster och leverantörer av kommunikationstjänster, i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster för oss. Dessa leverantörer får endast använda dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda dem för egna ändamål.

b) Samarbetspartners

Vi kan dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att erbjuda dig produkter, tjänster eller erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi delar dina uppgifter med samarbetspartners för marknadsföringsändamål.

c) Regulatoriska krav

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra organisationer om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi tror att det är nödvändigt för att följa regulatoriska krav, skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, eller för att utreda eller förebygga bedrägerier.

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, vilket bland annat inkluderar att uppfylla rättsliga, bokförings- och rapporteringsskyldigheter. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas eller avidentifieras på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära dataportabilitet. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i denna policy.

6. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dina rättigheter eller våra skyldigheter kommer vi att meddela dig i förväg.

7. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på:

Pantlån.se

E-post: info@pantlan.se

Inställningar för cookies

Här kan du själv ställa in vilka cookies som ska sparas på vår webbplats genom att välja vilka kategorier av cookies som du godkänner. Kakorna på vår webbplats skickas från Pantlån, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Du kan ange dina inställningar för kakor nedan eller ta reda på hur du kan ändra dem via länken nedan.

Cookie policy

Nödvändiga kakor används för att vår webbplats ska fungera, upprätthålla säkerheten och spara vissa funktioner. De kan du inte välja bort.

Alltid på

Pantlån använder cookies för sin marknadsföring. I detta val så godkänner du att Pantlån delar data, som hur du navigerar på webbplatsen, med tredjepartstjänster som Google & Facebook för att kunna vara mer relevanta i vår marknadsföring.

Personaliseringskakor används för anpassa innehållet så att det ska vara relevant för dig.

Dessa cookie sparar information om hur vår webbplats används och ger oss möjligheter att förbättra hur vår sida samt produkter ska presenteras.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.