Hem/
Tips och råd/
Kunskapsbank
/
Förstå Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien

Förstå Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien

Kunskapsbank
fordon
May 17, 2024
Lär dig hur Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien fungerar. Uppmuntra miljövänliga bilval och minska koldioxidutsläppen med våra tips.

Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien är två viktiga insatser i Sveriges arbete för att minska utsläppen från vägtrafiken och uppmuntra användningen av miljövänligare bilar. Dessa system påverkar både privatpersoner och företag som funderar på att köpa eller leasa nya fordon. 

I takt med att klimatförändringarna blir alltmer påtagliga, är det avgörande att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Sveriges regering har infört flera initiativ för att uppmuntra inköp och användning av mer miljövänliga fordon, varav Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien är två centrala delar. Dessa program är utformade för att både belöna de som väljer bilar med låga utsläpp och beskatta de som väljer fordon med högre utsläpp.

Vad är Bonus Malus-systemet?

Bonus Malus är ett skattesystem som introducerades i Sverige den 1 juli 2018. Syftet med systemet är att stimulera inköp av fordon med låga utsläpp och minska andelen fordon med höga utsläpp. Namnet "Bonus Malus" kommer från latin där "bonus" betyder bra och "malus" betyder dåligt.

Hur fungerar Bonus Malus-systemet?

Systemet är indelat i två delar: bonus och malus.

  • Bonus: Köpare av nya bilar med låga koldioxidutsläpp (upp till 60 gram per kilometer) får en bonus vid inköpstillfället. Den högsta bonusen ges till rena elbilar och vätgasbilar.
  • Malus: Bilar med höga koldioxidutsläpp (över 95 gram per kilometer) beläggs med en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter registrering. Ju högre utsläpp, desto högre malus.

Bonusnivåer

  • Elbilar och vätgasbilar: Upp till 70 000 kronor i bonus.
  • Plug-in hybrider: Bonusen varierar beroende på utsläppsnivåer, men kan uppgå till 45 000 kronor.

Malusnivåer

  • Bilar med utsläpp mellan 95 och 140 gram koldioxid per kilometer: Förhöjd skatt med 82 kronor per gram över 95 gram.
  • Bilar med utsläpp över 140 gram koldioxid per kilometer: Ytterligare förhöjd skatt med 107 kronor per gram över 140 gram. För fordon med utsläpp över 130 gram, är skatten ytterligare 132 kronor per gram.

Vad är Supermiljöbilspremien?

Supermiljöbilspremien var ett system som infördes innan Bonus Malus och som belönade inköp av extremt miljövänliga bilar. Detta program löpte från 2012 till 2018 och var en föregångare till bonusdelen av Bonus Malus-systemet.

Hur fungerade det?

Supermiljöbilspremien gav en kontantpremie till köpare av nya bilar med mycket låga utsläpp. Premien var upp till 40 000 kronor för elbilar och plug-in hybrider med mycket låga utsläpp. Syftet var att göra dessa bilar mer ekonomiskt attraktiva och på så sätt öka andelen miljövänliga bilar på vägarna.

Hur påverkar Bonus Malus-systemet bilköpare och bilägare?

Ekonomiska incitament

Bonus Malus-systemet påverkar bilköparens ekonomi både genom direkt bonus vid köp av miljövänliga bilar och genom högre skatt på bilar med höga utsläpp. Detta kan leda till att fler väljer bilar med lägre utsläpp, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Till exempel, bilar som släpper ut upp till 75 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning kan få en bonus, medan bilar som släpper ut mer än 125 gram eller 130 gram drabbas av högre skatt.

Val av fordon

Systemet kan påverka vilka bilar som är mest attraktiva på marknaden. Bilmodeller med låga utsläpp blir mer konkurrenskraftiga på grund av lägre ägandekostnader, medan bilar med höga utsläpp kan bli mindre attraktiva på grund av högre skatter.

Marknadstrender

På grund av dessa skatter och bonusar har marknaden sett en ökning i försäljningen av elbilar och plug-in hybrider. Detta har också drivit utvecklingen av nya modeller och teknologier som syftar till att minska utsläppen ytterligare. Bilar registrerade från november 2022 eller senare, med utsläpp över 140 gram, kommer att ha en ökad malusskatt på 360 kronor per år.

Miljöpåverkan och fördelar

Minskade utsläpp

Ett av de huvudsakliga målen med Bonus Malus-systemet är att minska utsläppen av koldioxid från personbilar. Genom att uppmuntra köp av fordon med låga utsläpp kan systemet bidra till att minska den totala miljöpåverkan från vägtrafiken.

Förbättrad luftkvalitet

Genom att minska andelen bilar med höga utsläpp av skadliga partiklar och koldioxid, bidrar Bonus Malus-systemet också till bättre luftkvalitet, särskilt i städer där trafikens påverkan på luftkvaliteten är störst.

Teknologisk utveckling

Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien har också bidragit till att driva teknologisk utveckling inom bilindustrin. Tillverkare investerar mer i utvecklingen av elbilar och hybrider, vilket leder till bättre och mer prisvärda miljöalternativ för konsumenterna.

Utmaningar och kritik

Ekonomiska påfrestningar

En kritik mot Bonus Malus-systemet är att det kan innebära ekonomiska påfrestningar för vissa bilköpare, särskilt de som bor i områden där el- och hybridbilar inte är lika praktiska eller tillgängliga. Högre skatter på konventionella bilar kan också påverka låginkomsttagare mer negativt.

Teknisk infrastruktur

En annan utmaning är den tekniska infrastrukturen som krävs för att stödja en övergång till elbilar och plug-in hybrider. Detta inkluderar behovet av fler laddstationer och förbättrade elnät för att hantera den ökade efterfrågan på el.

Påverkan på andrahandsmarknaden

Högre skatter på äldre och mer förorenande bilar kan också påverka andrahandsmarknaden negativt. Detta kan leda till att vissa bilar blir svårare att sälja, vilket kan påverka bilägares ekonomiska situation. För exempel, skatten på lastbilar och lätta bussar som inte uppfyller utsläppsnormer kan öka.

Framtiden för Bonus Malus-systemet och miljöpremier

Utveckling och justeringar

Det är sannolikt att Bonus Malus-systemet kommer att fortsätta utvecklas och justeras för att bättre uppnå sina mål. Detta kan inkludera förändringar i skattesatser, bonusnivåer och gränsvärden för utsläpp.

Nya teknologier

Framtida teknologier, såsom förbättrade batterier för elbilar och nya drivmedel som vätgas, kan också påverka hur Bonus Malus-systemet utformas. Regler och incitament kan behöva anpassas för att stödja nya innovationer och teknologier som bidrar till att minska utsläppen ytterligare.

Internationell påverkan

Sverige är inte det enda landet som implementerar sådana system, och internationella trender och regleringar kan också påverka hur Bonus Malus-systemet utvecklas. Internationellt samarbete och lärande från andra länders erfarenheter kan bidra till att förbättra och effektivisera systemet.

Miljöpremier och bilval

Bonus Malus-systemet och supermiljöbilspremien är viktiga verktyg i Sveriges arbete för att minska koldioxidutsläppen och uppmuntra användningen av miljövänliga fordon. Genom ekonomiska incitament och beskattning strävar dessa system efter att göra det mer attraktivt att välja fordon med låga utsläpp och mindre attraktivt att använda bilar med höga utsläpp. Trots vissa utmaningar och kritik har dessa initiativ haft en positiv påverkan på marknaden och miljön.

Som bilköpare eller ägare är det viktigt att förstå hur dessa system fungerar och hur de kan påverka dina val och kostnader. Genom att vara informerad kan du göra bättre beslut som inte bara gynnar din ekonomi, utan också bidrar till en hållbar framtid.

Pär Lans

Smyckesspecialist
Läs artiklar och blogginlägg inom lån, värdering och försäljning av guld och smycken skrivna av Pär Lans
Se artiklar från
Pär Lans

Läs mer

Kunskapsbank
Klockor

Under de senaste månaderna har Omega visat en markant ökning på 30% i det genomsnittliga slutpriset på auktioner. I detta blogginlägg ska vi analysera denna trend och diskutera varför Omega fortsätter att öka i popularitet och värde.

May 28, 2024
,
Alfred Appelros
Låneguide

Hur fungerar det att låna av Pantlån.se? Här för du allt du behöver veta.

May 29, 2024
,
Pär Lans
Kunskapsbank
fordon

Lär dig allt om registreringsbevis - vad de är, varför de behövs, hur du får dem och vilka typer som finns. En komplett guide, läs mer här!

May 17, 2024
,
Pär Lans
Inställningar för cookies

Här kan du själv ställa in vilka cookies som ska sparas på vår webbplats genom att välja vilka kategorier av cookies som du godkänner. Kakorna på vår webbplats skickas från Pantlån, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Du kan ange dina inställningar för kakor nedan eller ta reda på hur du kan ändra dem via länken nedan.

Cookie policy

Nödvändiga kakor används för att vår webbplats ska fungera, upprätthålla säkerheten och spara vissa funktioner. De kan du inte välja bort.

Alltid på

Pantlån använder cookies för sin marknadsföring. I detta val så godkänner du att Pantlån delar data, som hur du navigerar på webbplatsen, med tredjepartstjänster som Google & Facebook för att kunna vara mer relevanta i vår marknadsföring.

Personaliseringskakor används för anpassa innehållet så att det ska vara relevant för dig.

Dessa cookie sparar information om hur vår webbplats används och ger oss möjligheter att förbättra hur vår sida samt produkter ska presenteras.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.